Pandaticket.cz

Гаранционни условия на Phestio 

1. Phestio S.R.O.  , фирмено ID No. 03857387, със седалище в Прага 3 - Žižkov, Sudoměřská 1293/32, CZ-130 00, регистрирано в Общинския съд в Прага - раздел В, вх. 238946 (наричана по-долу като " Phestio S.R.O.  ") не е организатор на индивидуални събития, за които продава билети.  Дружеството осигурява продажбата и разпространението на билети за отделни събития, единствено в името и за сметка на съответния Организатор, въз основа на сключен договор. Чрез закупуване на билет за събитие, правоотношение се създава между клиента, който е купил билет, и Организатора на даденото събитие. Всички претенции на клиента винаги трябва да бъдат насочени към Организатора на събитието.

2. Phestio S.R.O.  не е отговорен за събития, които впоследствие не се състоят, за каквито и да било промени по тези събития или техните дати и места, не е отговорен за съдържанието им, за възможни инциденти, настъпили по време на даденото събитие или за каквото и да възникне по време на дадено събитие. Компанията не носи отговорност за щети или нанесени вреди на клиенти или трети лица,  пострадали във връзка със събитието. Компанията особено не носи отговорност за разходи, направени от страна на клиента по отношение на дадено събитие, неговата промяна, отмяна или провеждане. Всякакви претенции, трябва винаги да бъдат доведени до знанието на съответния Организатор на събитието.

3. При влизане на събитие, клиентът винаги е длъжен да се съобразява с правилата, определени от Организатора на събитието. Клиентът също така е длъжен да се съобрази с правилата и разпоредбите за посещение на мястото, където се провежда събитието.

4. Всеки Организатор на събитие си запазва правото да променя своята програма, дата и място. Клиентите се съгласяват с това право при закупуване на билета.

5. Всички гаранционни претенции относно билети, закупени от пунктовете за продажба на Phestio S.R.O.  , трябва да се придържат към тези гаранционни условия и срокове.

6. Суми не се връщат, освен ако не е посочено друго. Закупени билети не се заменят. В случай на повреда, унищожаване, изгубване или кражба на билет, то той няма да бъде заменен с нов, а на клиента не се предоставя дубликат или заместител.

7. Ако клиентът не получи електронен билет на посочения е-мейл адрес, той трябва да информира Phestio S.R.O.  Такъв гаранционен иск се решава в рамките на 30 дни. Ако резултатът от гаранционния иск е констатацията, че билетът е изгубен поради повреда не причинена от страна на клиента, то Phestio S.R.O.   ще уведоми клиента и и ще възстанови сумата на билета.

8. Ако Организаторът изцяло отмени събитие, клиентите, които са предоставили информация за контакт (имейл адрес, пощенски адрес, факс и т.н.), ще бъдат информирани за отмяната на това събитие. Phestio S.R.O.  не носи отговорност за случаите, в които не е възможно да се свърже с клиента своевременно, посредством предоставената информация за контакт, или ако клиентът получава забавено уведомлението, което е било изпратено навреме.

9. Ако Организаторът изцяло отмени събитие, Phestio S.R.O.  ще възстанови сумите по описания начин, но само до размера на средствата, осигурени от Организатора за тази цел, тъй като Phestio S.R.O действа само от името на Организатора на събитието. В случай, че претенциите на клиентите не бъдат напълно удовлетворени, Организаторът на анулираното събитие носи пълна отговорност.

10. Ако Организаторът изцяло отмени събитие, и има клиенти запазили и платили за билет в системата на Phestio S.R.O. , но все още не са получили електронните си билети, или Phestio S.R.O.  все още не е изпратил тези билети, сумите на клиентите ще бъдат възстановени от Phestio S.R.O., освен случаите, описани в горните разпоредби, изплатени средствата, чрез банкова карта или банкова сметка.

11. При връщане на суми, поради някой от горепосочените случаи , на клиента няма да бъдат възстановени такси за услуги, свързани с банков превод, банкова карта или мобилни плащания в mPlatba.

12. Всякакви други гаранционни претенции, с изключение на изцяло отменено от Организатора събитие, ще се препращат от Phestio s.r.o. на съответния Организатор, за да се получи отговор или директни действия по иска. Предишните разпоредби изцяло се отнасят и до този случай. Клиентите ще бъдат уведомени за отговора на Организатора в рамките на 30 дни. При искане от страна на клиента, ще бъде предоставян пряк контакт с Организатора.

13. Всички гаранционни искове или въпроси трябва да бъдат изпращани незабавно на и-мейл адрес: info@phestio.com или в писмена форма до седалището на Phestio S.R.O.  

14. Компанията не гарантира валидността и автентичността на билети, закупени извън пунктове за продажба на Phestio S.R.O. Билети, които не са закупени от такива пунктове за продажба, не могат да бъдат върнати при никакви обстоятелства на компанията.

15. Тези Гаранционни условия влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Phestio S.R.O.