Pandaticket.cz

Тези общи условия и правила са валидни и обвързващи за всички събития, за които Phestio s.r.o. (наричан оттук нататък Phestio) разпространява билети.

Заплатени вече билети не се възстановяват; билетите не могат да бъдат заменяни; не се издават дубликати на билети.

Ако дадено събитие, за което Phestio е продал билети, бъде отменено, клиентите ще бъдат уведомени в рамките на 10 дни след решението за отмяна на събитието, чрез имейл, съдържащ заедно с друга информация, къде и как е възможно да бъде възстановена сумата. Сумите  се получават на мястото на продажба, от където е закупен билета. Ако билетът е закупен чрез интернет магазина на Phestio (банкова карта, по банков път или чрез метод на плащане mPlatba), искането за връщане на сумата следва да бъде насочено към отдела за продажби на Phestio. В специални случаи, сумите могат да бъдат върнати директно от организатора на анулираното събитие. Phestio е задължен да информира своите клиенти при такива обстоятелства и да осигури връзка с Организатора, за да поиска връщане на сумите. Обезщетения за други разходи, например пътни разходи, настаняване, осигуровки и т.н., не се предвиждат.

Запазва  се правото за промяна в програмата, датата и мястото на дадено събитие. Можете да намерите най-актуалната информация относно промени в програмите, дати, места и т.н. на сайта www.pandaticket.cz. Клиентът е длъжен да провери на сайта www.pandaticket.cz, всеки път, преди началото на конкретно събитие, дали то действително ще се състои.

Не е позволено влизането в помещенията на събитието с бутилки, кенове, оръжия, наркотици или други предмети, които биха могли да бъдат счетени като опасни или забранени, като Организаторът си запазва правото да извършва обиск. До събитията не се допускат интоксикирани лица, лица под въздействието на наркотични вещества или лица, които застрашават организацията на събитието или безопасността на другите посетители.

На събитията е забранено ползването на аудио записващи устройства, фотоапарати, видеокамери, филмови камери и професионално оборудване за запис, с изключение на мобилни телефони. Аудио и видео записи на събитията са забранени.

Правата върху филмови, видео и телевизионни записи на събитието винаги са запазени. Посетителите, записани в такива медии могат да бъдат публикувани без предупреждение и без финансова компенсация.

Билетът е валиден само за еднократно влизане на събитието. Напускането на помещението на събитието анулира билета.

Билетите са защитени документи. Фалшифицирането, копирането или модифицирането на билети е забранено и се наказва от закона. Phestio не може да гарантира валидността на билети, закупени от търговски обекти, различни от тези на Phestio. Билетите не могат да се прехвърлят. Пазете своя билет от копиране. Ако билетът е копиран или не е закупен от оторизиран дилър за продажба, клиентът рискува да му бъде отказан достъп до събитието.

Phestio не носи отговорност за действията или поведението на Организатора, нито за самото събитие. Phestio също не е отговорен за увреждане на здравето или имуществото на посетителите на събитието. Посетителите са длъжни да спазват указанията на организаторите и упълномощения персонал.

Билети за събития, при които има план за сядане на места с намалена видимост, не могат да бъдат върнати, дори тази информация да не е отпечатана директно върху билета. Преди закупуване на билети, клиентът е длъжен да провери на сайта www.pandaticket.cz, дали местата на билетите са с намалена видимост.

 

 

Правила и условия на Phestio

Начини и условия за продажба на билети

Компанията Phestio използва уебсайт www.pandaticket.cz за продажба на билети. Закупуването на  билети по телефона е невъзможно. Билетите се изпращат на имейл адреса на клиента, посочен при регистрацията в сайта. Системата за продажби дава възможност за директно плащане на  билетите с банкова карта, по банков път или чрез използване на метода на плащане mPlatba (плащане чрез мобилен телефон). Клиентът не може да използва повече от един имейл адрес при поръчка на билети. Ако това правило е нарушено, Phestio си запазва правото да анулира или блокира продажбата на билети, закупени от тези имейл адрес или интернет адреси.

Он-лайн поръчки с плащане по банков път и изпращане на билети на регистрирания имейл адрес 

Клиентите могат да избират билет/място директно на интернет страницата на компанията Phestio. Необходимата информация за плащане по банков път ще бъде изпратена на имейл адреса, посочен при регистрацията. След получаване на плащането, Phestio изпраща потвърждаващ имейл, заедно с електронния билет за даденото събитие.

Он-лайн поръчки с плащане с банкова карта VISA, VISA Electron, Master Card, Diners Club и изпращане на билети на регистрирания имейл адрес

Клиентите могат да избират билет/място директно на интернет страницата на компанията Phestio. След извършване на плащането с банкова карта в съответствие с инструкциите на платформата  www.pandaticket.cz и потвърждаването за плащането , Phestio изпраща имейл, заедно с електронния билет за даденото събитие.

Он-лайн поръчки с плащане чрез mPlatba, Vodafone, O2 или T-Mobile и изпращане на билети на регистрирания имейл адрес 

Клиентите могат да избират билет/място директно на интернет страницата на компанията Phestio. След извършване на плащането и потвърждение чрез мобилен телефон, в съответствие с инструкциите на платформата  www.pandaticket.cz и потвърждение за плащането, Phestio изпраща потвърждаващ имейл, заедно с електронния билет за даденото събитие.

Правила за използване на електронни билети

Електронния билет съдържа баркод и QR код. Тези кодове се използват за проверка валидността на билета и правото на посещение на даденото събитие. Валидността на билета и на кодовете се установява с помощта на специални сканиращи устройства.

Електронните билети стават невалидни след сканиране на баркода или QR кода и не могат да се използват повторно.

Вход  на дадено събитие ще се допуска само при представяне на електронен билет, който не е бил сканиран от сканиращо устройство. Ако билет, или негово копие се представи неколкократно, достъпът до събитието няма да се позволи, независимо кой е представил невалидния билет.

Клиентите са длъжни да пазят електронните си билети, а също носят отговорност  за копирането им или други измамни действия с билета. Phestio не носи никаква отговорност по отношение на горепосочените случаи.

Електронните билети се издават и изпращат на клиентите по имейл адрес, посочен при регистрацията, единствено в PDF формат. Необходимо е да се използва софтуер, който дава възможност за принтиране на PDF формати (например Adobe Acrobat Reader).

Компанията Phestio не носи отговорност за каквито и да било затруднения или щети, причинени от неоторизирано копиране или злоупотреба с електронни билети, изпратени на имейл адрес, посочен при регистрацията. Билетите трябва да се съхраняват на безопасно място, за предотвратяване на всякакви злоупотреби.