Pandaticket.cz

Цялата информация се предава с помощта на SSL протоколи. Тези протоколи принадлежат към най-добрите системи за кодиране, които съществуват понастоящем. Осигурява защита срещу шпионаж и злоупотреба с данни, пътуващи от компютъра на клиента до нас, с помощта на много сигурни техники за кодиране. Тези данни могат да бъдат разшифровани само от нашите сървъри и системи.

Онлайн магазинът www.phestio.com е директно свързан със  сигурна платформа за плащане и с центъра на обслужване на банкови карта на банката Komercni. Номерът на банковата карта се въвежда само за проверка на плащането чрез платформата на банката, но не и чрез система на Phestio S.R.O. SSL протоколите се използват също за комуникация между нашата система и системата за плащане на банката. Картовият център на банката използва 3D-сигурен метод на плащане за верификация на  клиентските карти и в момента е от най-безопасните възможности за разплащане в Интернет. Цялата система за плащане е абсолютно обезпечена.

Phestio s.r.o. гарантира, че цялата информация, която се изисква от клиента по време на регистрация в www.phestio.com (име, адрес, електронна поща, телефон и т.н.) ще бъдат използвани единствено за следните цели:

1. да проверяват разплащателни карти, банкови сметки, телефонни номера на клиента,

2. за проверка на правото за получаване на електронен билет чрез препоръчана поща на клиента,

3. за целите на гаранционен иск.

Поради съображения за сигурност, базата данни на Phestio S.R.O.  единствено запаметява информацията за клиента (име, адрес, електронна поща, телефон), поради причини, посочени в предходните параграфи. Номера на банкови карти никога не се съхраняват от Phestio S.R.O. и са необходими само при одобрение за плащане. Ето защо е необходимо да въвеждате номер на банкова карта за всяка отделна покупка.