Pandaticket.cz

Přenos veškerých informací je prováděn pomocí protokolu SSL. Tento protokol v současné době patří k nejlepším dostupným kryptovacím protokolům. Zajišťuje ochranu před odposloucháváním a zneužitím dat na cestě z počítače zákazníka k nám pomocí vysoce bezpečného šifrování dat. K dešifrování dat může dojít pouze na našem serveru a naším systémem.

Internetový obchod www.phestio.com je připojen prostřednictvím zabezpečené platební brány přímo do bankovního kartového centra Komerční banky. Číslo kreditní karty je při platbě zadáváno pouze k ověření platby a to prostřednictví platební brány banky, nikoli prostřednictvím systému Phestio s.r.o. I pro komunikaci mezi naším systémem a bankovním kartovým centrem je použit zabezpečovací protokol SSL. Bankovní kartové centrum využívá pro ověření karty zákazníka platby 3D-secure metodu, která je v současné době nejbezpečnější pro veškeré platby kartou po Internetu. Celý proces platby je tak naprosto dokonale zabezpečený.

Společnost Phestio s.r.o. se zavazuje, že veškeré údaje zákazníka vyžadované při registraci na www.phestio.com (jméno, adresa, e-mail, popř. telefon atd.) je oprávněna použít pouze a výhradně pro následující účely:

  1.  k ověření údajů platební karty, popř. bankovního účtu, telefonního čísla zákazníka,
  2. k ověření práva obdržet e-ticket vstupenky prostřednictvím registrovaného emailu zákazníka,
  3. v případě reklamačního řízení.

Z bezpečnostních důvodů se do databáze společnosti Phestio s.r.o. ukládají POUZE informace o zákazníkovi (jméno, adresa, email, popř. telefon) z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Číslo kreditní karty se do systému Phestio s.r.o. v žádném případě neukládá, je nutné pouze v okamžiku platby k ověření samotné platby. Z tohoto důvodu je nutné ho při každém nákupu zadávat znovu.